Veronika Láníková

Valggrind

veronika.lanikova@seznam.cz
Facebook


Veronika Láníková se narodila 24. 10. 1991 v Praze. V roce 2011 maturovala na Gymnáziu na Pražačce mj. i v oboru Dějiny umění. V současnosti studuje Germanistiku na FF UK a mezi léty 2012 - 2014 studovala Dějiny křesťanského umění na KTF UK.

Stěžejní okruh její tvorby tvoří umělecká grafika (zejména staré hlubotiskové techniky ve volné grafice a ex libris), instalace, fotografie a plakát. Jedním z dlouhodobých námětů této mladé umělkyně je vnímání smrti a hledání a boj mužského a ženského elementu v jednotlivci. Dále možnost individuální volby jedince mezi tím, co je správné a co je snadné.

Ke ztvárnění využívá zejména estetické principy vnímání linií, struktur a rozdílných vlastností různých materiálů. Napětí jejích děl vyrůstá z kontrastů přírodnin a umělých materiálů. Umění je pro ni vyjádřením myšlenky a prostředkem odhalení hlubších hodnot divákům.

Má za sebou například účast na 13. trienále ex libris v Chrudimi, instalaci závěsných objektů Cesta na Golgotu při kostele Sv. Václava v Praze - Prosek v září roku 2011 nebo výstavu Nesvázaná kaple v kapli Sv. Jana Křtitele v Praze – Holyně v březnu 2012. V roce 2013 se objevila v dokumentu Olgy Špátové Největší přání 3. Na podzim téhož roku uspořádala výstavu a trojici autorských čtení v pražském klubu Exitus. Navázala tak na předešlou účast v autorských čteních na ZUŠ Olešská.

Mezi rokem 2014 - 2015 se podílela na bodymodifikačních, suspension a shibari projektech ve spolupráci s Borgem a Inkdividualem, a to v rámci akcí Welcome To Hell, Body Beat, Rope Spirit a Fetish Market. V oblasti literatury započala roku 2014 autorka spolupráci se sdružením Pravěk a do roku 2016 se podílela na jejich autorských čteních. V případě zájmu o spolupráci ji můžete kontaktovat na uvedený e-mail.

V současnosti pracuje na dalších projektech, například na nově vznikající Gothic Fusion, nízkonákladovém dokumentálním snímku o českém Gothic undegroundu, designových latexových doplňcích (velkou motivací roku 2015 se stal ecodesign) a převádění motivů předešlých prací do média litografie a kamene.

http://www.pravek.eu/
https://www.facebook.com/events/1554081691495638
http://www.inkdividual.cz
http://www.ropespirit.cz
http://www.fetishnight.cz/